Normal Theme Yellow on Black Theme Fusia on Black Theme

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ

 • ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,

 • ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,

 • ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ -571 438

 • ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

 • ಮೊ.ನಂ:೮೧೯೭೪೪೩೩೭೮

 • ಹೋಲಿ ಗೇಟ್ವೇ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಥಾಮಸ್ ಸೈಡೆನ್ಹಾಮ್ ವಿವರಣೆ, ಸಿ.೧೭೯೯

 • ಚಕಮಕಿಚಾಪು ಗನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತಿದ್ದ, ಈ ಗನ್ ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

 • ೧೭೯೯ರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ನ ಸೇನೆ ಬಳಸುತಿದ್ದ ಬಂಡಿತೋಪು

 • ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವೆಲ ರವರ 'ಶಾರ್ಪೆಸ್ ಟೈಗರ್'' ಮತ್ತು ವಿಲ್ಕೀ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ರವರ 'ದಿ ಮೂನ್ಸ್ಟೋನ್', "ಸೆರಿಂಗಪಟಂನದ ನಡುವೆ" ಎಂಬ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (೧೭೯೯),"

 • Home|Sitemap|Screen Reader Access

  Screen Reader Access


  Screen Reader Website Free/Commercial
  Non Visual Desktop Access (NVDA) http://www.nvda-project.org/ (External website that opens in a new window) Free
  System Access To Go http://www.satogo.com/ (External website that opens in a new window) Free
  Hal http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=5 (External website that opens in a new window) Commercial
  JAWS http://www.freedomscientific.com/jaws-hq.asp (External website that opens in a new window) Commercial
  Supernova http://www.yourdolphin.co.uk/productdetail.asp?id=1 (External website that opens in a new window) Commercial
  Window-Eyes http://www.gwmicro.com/Window-Eyes/ (External website that opens in a new window) Commercial